Personal

Fredrik Schön

vice VD
040 - 671 21 49, 0701 – 81 22 49

Mika Oksanen

Försäljning
040 - 671 21 58, 0760 – 50 22 58

Johan Holst

Försäljning
040 - 671 21 47, 0701 - 81 22 54

Anders Alexandersson

Teknik & Supportchef

Johan Liljenberg

Teknik & Support

Beni Kalundzievski

Teknik & Support

 
 
 

Anders Tall

Produktansvarig

Linda Larsson

Utveckling

Vakant

Utveckling

Johan Eriksson

VD

Anna Lassi

                            Ekonomi