Mestergruppen väljer Kassanova Affärssystem

2022-03-08

Mestergruppen Sverige AB kommunicerar idag att de är i dialog med fyra av Sveriges största affärssystemsleverantörer inom järn-, bygg- och färgbranschen för systemintegration med bolagets IT-system.

Transiros affärssystem ?Kassanova? är ett av dessa fyra affärssystem som Mestergruppen har valt ut och som de nu för en dialog med kring systemintegration. Denna integration är en viktig del i det övergripande strategiska arbetet, för att Mestergruppen ska kunna erbjuda sina anslutna medlemsföretag en stabil IT-grund.
Mestergruppen ska tillsammans med dessa fyra utvalda affärssystemsleverantörer arbeta fram vilken typ av data/funktionalitet som behövs för att kunna erbjuda mesta möjliga mervärde för Mestergruppens medlemsföretag. Integrationen, som kommer att ske under 2022, innebär bland annat att Mestergruppen kan erbjuda sina medlemmar moderna lösningar, som t ex e-handel med lokalt sortiment och gemensam masterdata.
För Mestergruppens medlemsföretag innebär integrationen av dessa affärssystem en säkrad konkurrenskraft på både kort och längre sikt, varför Mestergruppen rekommenderar sina medlemsföretag att välja något av de fyra utvalda affärssystemen.
Mestergruppen är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-Bygg, BOLIST och Järnia. Sammantaget är de marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige med 270 butiker över hela landet.