Vikbo Maskin väljer Kassanova Affärssystem

Vikbo Maskin

2022-02-18

Vikbo Maskin erbjuder uthyrning och service av byggmaskiner och trädgårdsmaskiner

Samt försäljning av byggtillbehör, verktyg, trädgårdsmaskiner, trädgårdsprodukter m.m.
Som systemstöd väljer man nu Kassanova Affärssystem. Med ett kompetent system får man tillgång till anpassad funktionalitet som skapar både affärsnytta och kundnytta.
Fler funktioner, bättre kontroll och uppföljning, utökade möjligheter och anpassad hårdvara effektiviserar verksamheten.
Vi på Transiro Retail tackar Vikbo Maskin för valet av ett modernt, flexibelt och användarvänligt system.